15 WEB NÂNG CẤP NÃO BỘ 

15 WEB NÂNG CẤP NÃO BỘ
_____

1. LifeHacker.co.uk: Nâng cấp não bộ, làm chủ tư duy
2. MentalFloss.com: Cập nhật mọi sự kiện thú vị trên toàn thế giới
3. UnplugTheTV.com: Tài nguyên khoa học hấp dẫn
4. Sleepyti.me: Tính toán thời gian ngủ tốt nhất
5. KeepMeOut.com: Giúp tập trung, tránh xao lãng
6. UReddit.com: Học mọi thứ trên đời
7. EdX.org: Các khóa học trực tuyến miễn phí
https://www.edx.org/
8. Instructables.com: Tự làm và sửa chữa mọi thứ
https://www.instructables.com/
9. The Ultimate Health Food Guide: Hướng dẫn thực phẩm tốt nhất cho từng tình trạng sức khỏe
10. Mint.com: Quản lý chi tiêu
https://www.mint.com/
11. TED.com: Làm chủ tư duy, kích thích sáng tạo
https://www.ted.com/
12. Gutenberg.org: 57000 ebook miễn phí
13. Getocket.com: Lưu trữ mọi thứ
14. Color.adobe.com: Lựa chọn màu sắc đi với nhau.
15. Canva.com: Thiết kế ảnh, banner
_____________
#j2team_share #j2team_links

Tổng hợp từ Lifehack, Top Universities

Leave a Comment