2 câu lệnh linux mình hay dùng để xem file visual manager

Trong linux, để xem cấu trúc thư mục , các hay dùng đó là các bạn dùng 2 câu lệnh ls và cd
+ ls : show ra tất cả các file và tập tin ở thư mục đó (Không show những tệp tin con của con, tập tin cháu)
+ cd: di chuyển giữa các thư mục

Tuy nhiên, việc di chuyển và ls như vậy nhiều khi tất tốn thời gian và không trực qua, do đó mình sẽ giới thiệu 2 thư viện mình hay dùng để trực quan hóa cấu trúc file

1/GNU Midnight:

Nghe cái tên đã thấy nửa đêm, mà nửa đêm thì là lúc lập trình viên hay code 🙂

(cách cài đơn giản: apt install mc)

apt install mc

Đây là trình quản lý tệp tin mình được học hồi đại học, thầy mình dạy và giờ mình vẫn nhớ. Nó cho phép các bạn di chuyển và copy or move cực tiện. Mọi người tự cài và vọc thử nhé, cơ bản giao diện nó sẽ như thế này

Để bật hay tắt mc thì bấm ctrl + o

2/ Tree

Ở bên windows có câu lệnh để show tất cả các folder ở cấp đó. Nhưng với tree bên linux, nó có thể làm được nhiều hơn thế nữa. Nó show được cả con cháu các thứ ra luôn
(cách cài đơn giản: apt install tree)

Cơ bản giao diện như thế này, và mình cũng đã chụp để mọi người tiện so sánh giữa 2 hệ điều hành

Leave a Comment