API CỦA MAIL 10P CHO AE LÀM TOOL CẦN MAIL ẢO LIÊN TỤC

Cái này hay vãi.Ngày xưa ko biết làm tool vất vả vãi chưởng.Bây h thì đỡ rồi =)))
api lấy mail hiện tại https://10minutemail.net/address.api.php
api lấy 1 mail khác https://10minutemail.net/address.api.php?new=1

 

Lưu ý để đổi mail thì request đến api thứ 2 tức là đổi mail, sau đó thì request đến api thứ 1 tức là lấy mail hiện tại =)))

Leave a Comment