Cách cài đặt cloudfare loại trừ wordpress admin

Hello các bạn, một trong những nguyên nhân khiến cho trang wordpress admin của các bạn chậm là do các bạn cài https cloudfare cho tất cả các trang của wordpress

Và cách khắc phục để cho wp admin của bạn nhan hơn đó là dùng cloud fare exclude trang wordpress admin

Vào tab page rules của trang cần cài:

Url matches : chọn *your-domain.com/wp-admin*

Và các settings:

1: Cache level : Bypass

2: Disable performance

3: Disable Security

Cùng thử và xem trang admin của bạn có nhanh hơn ko, với mk thì nhanh hơn đó, chưa test nhiều nên chưa biết nhanh hơn nhiều lắm không =))) anyway, nó cũng là một solution được cloud fare recommend nên thử xem sao =)))

Leave a Comment