Cách cài đặt openssh server trên ubuntu

SSh là một giao thức kết nối giữa client và server một cách an toàn và bảo mật. Open ssh là một mã nguồn mở giúp chúng ta khởi tạo được ssh ở 2 phía client và server. Về phía client, thông thường hiện nay mọi hệ điều hành đều có, kể cả windows 10.

Phía phía server, khi bạn mua 1 vps thường sẽ được set up luôn openssh server cho bạn dùng, nhưng vì một lý do nào đó, bạn muốn tự set up cho nó hoặc bạn muốn biến chiếc máy tính chạy ubuntu của bạn thành server cho phép kết nối ssh đến thì đây là hướng dẫn dành cho bạn.

1/ Cài đặt openssh Server trên ubuntu

2/ Chạy dịch vụ sshd và cho phép nó chạy ngay sau khi khởi động server

OR

systemctl enable ssh

systemctl start ssh

3/ Mở cổng 22 vì mặc định ssh chạy qua cổng 22

4/ File chỉnh sửa cấu hình ssh tại /etc/ssh/sshd_config (dùng vim để sửa). Sau khi config xong thì restart lại ssh server

5/ Kiểm tra trạng thái của sshd : systemctl status sshd

Như vậy là xong, bây giờ chúng ta đã có thể kết nối tới server, ở ví dụ của mình là kết nối từ máy win của mình đến máy ubuntu của mình (ssh qua mạng lan)

link tham khảo https://xuanthulab.net/cai-dat-dich-vu-ssh-tren-server-linux-va-windows.html

Leave a Comment