Cách cài gui cho vps

Cập nhật các repo và package lists

Cài đặt tasksel, SLiM, LightDM

(chọn slim)

GÕ câu lệnh tasksel để lựa chọn loại gui cho server (vì có nhiều loại gui)

tasksel

1 lúc sau nó sẽ hiện ra một màn hình cho bạn chọn loại gui

Kéo xuống và chọn ubuntu desktop (dùng phím space để lựa chọn)
Bấm tab rồi chọn ok

Chờ nó cài xong,reboot =>  login vào vps, lúc này gui đã hiện ra

 

1 thought on “Cách cài gui cho vps”

Leave a Comment