Cách cài gui cho vps

Cập nhật các repo và package lists

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Cài đặt tasksel, SLiM, LightDM

sudo apt-get install tasksel
sudo apt-get install slim
sudo apt-get install lightdm

(chọn slim)

GÕ câu lệnh tasksel để lựa chọn loại gui cho server (vì có nhiều loại gui)

tasksel

1 lúc sau nó sẽ hiện ra một màn hình cho bạn chọn loại gui

Kéo xuống và chọn ubuntu desktop (dùng phím space để lựa chọn)
Bấm tab rồi chọn ok

Chờ nó cài xong,reboot =>  login vào vps, lúc này gui đã hiện ra

Leave a Comment