Cách chỉnh tốc độ video khi xem online

Dẫn dắt

Như ai đã xem youtube nhiều thì biết, một trong những chức năng thú vị của youtube là chỉnh tốc độ video

Với bản thân mình, hầu như xem video nào cũng phải x1.5, xem cho thích, kiểu khi xem nhanh thì sẽ tập trung hơn =))

Tất nhiên nghe nhạc thì vẫn x1.0 :v

Mình là người hay học online, nhiều khi không học ở youtube mà học trên nền tảng web của họ, mà nhiều khi web của họ lại không có chức năng tăng tốc video ( hoặc nó có mà mk ko tìm được)

Vì dụ ở đây là edumall

edumall
edumall

Mình đã sưu tập được đoạn javascrip này khá tiện lợi , các bạn chỉ cần bookmark nó lên trình duyệt rồi dùng thôi

javascript:var style=document.createElement('style');style.type='text/css';style.innerHTML='.j2_down,.j2_up{cursor:pointer;line-height:0;font-weight:700}.j2_down,.j2_show_text,.j2_up{font-weight:700}.j2team{overflow: hidden;width:137px;border:1px solid #000;height:42px;border-radius:5px;position:fixed;z-index:9999;bottom:10px;left:10px;background-color:#64B448;color:#fff}.j2_down,.j2_show{width:42px;height:40px;display:inline-block;float:left;text-align:center;width:45px;overflow:hidden;}.j2_down{font-size:40px;padding-top:17px}.j2_show{padding-top:0;padding-bottom:0;}.j2_show_text{width:44px;height:100%;font-size:20px;text-align:center;background-color:#fff;color:#000;}.j2_up{width:42px;height:40px;display:inline-block;float:left;text-align:center;font-size:40px;padding-top:18px}';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(style);document.getElementsByTagName('body')[0].appendChild(setInnerHTML(document.createElement("div"),'<div class="j2team"> <div class="j2_down" onclick="down()"> - </div><div class="j2_show"> <input id="j2_show_text" class="j2_show_text" value="1"/> </div><div class="j2_up" onclick="up()"> + </div></div>'));var current_speed=document.querySelector('video').playbackRate;document.querySelector('video').playbackRate=current_speed;function setInnerHTML(element,content){element.className='j2team';element.innerHTML=content;return element} function up(){var current_speed=document.querySelector('video').playbackRate;if(current_speed<2) document.querySelector('video').playbackRate=current_speed+0.1;document.getElementById("j2_show_text").value=current_speed+0.1} function down(){var current_speed=document.querySelector('video').playbackRate;if(current_speed>-0.5) document.querySelector('video').playbackRate=current_speed-0.1;document.getElementById("j2_show_text").value=current_speed-0.1} function reset(){document.querySelector('video').playbackRate=1}

 

 


Sau khi click vào thì nó sẽ ra thanh cho các bạn chỉnh sửa speed rất tiện lợi

 

Leave a Comment