Cách deploy react app lên vps

Hello các bạn, sau khi các bạn code xong ứng dụng react chạy trên local, các bạn thấy thích vc và muốn public nó lên mạng cho bạn bè cùng xem thì đây chính là hướng dẫn mà bạn cần. Thao tác public web lên mạng có tên kỹ thuật là deploy code của bạn lên, để mọi người có thể truy cập được.

Về cơ bản nó khá giống với bài hướng dẫn deploy ứng dụng node js lên vps của mình

 

B1: mua vps, login vào vps dùng ssh key hoặc user pass (dùng bitvise ssh client)

B2: Sau khi đã ở trong cửa sổ termial của vps (nên dùng ubuntu 18.04) thì cần cài node js

Nên cài phiên bản > 10

https://gist.github.com/nghiahsgs/74b509d71d155d84310cbb571df096b6

Check cài đặt thành công bằng 2 câu lệnh

node -v

npm -v

Bước 3: tạo một app đơn giản dùng create-react-app

 

npx create-react-app test-react

các bạn gõ câu lệnh trên đẻ tạo ra một app react đơn giản, hello worl của react.

Sau khi tạo xong project, các bạn chạy project bằng câu lệnh npm start

Bây giờ các bạn mở trình duyệt lên và vào địa chỉ <your_vps_ip>:port để xem app react của các bạn. Vd sẽ là 123.146.789:3000 (3000 là port mặc định của react)

Bước 4: cài đặt PM2

+ sau bước 3 bạn đã đã có thể vào web của mình, nhưng chỉ có điều khi bạn tắt của sổ terminal đí, web bạn cũng down luôn. Chúng ta cần vài tool để giữ cho web bạn luôn alive. Đó là PM2

Cài đặt PM2

# globally install PM2

https://gist.github.com/nghiahsgs/fffbd857347ac61a6cf5d2f84d4ae876

# check if installed properly

pm2 -V ==> 2.10.4

+ pm2 sẽ làm server của chúng ta chạy ngầm và nếu nó bị crash, pm2 sẽ tự reset lại server cho chúng ta

https://gist.github.com/nghiahsgs/930d9624f680e247312d2ac6643558a8

+ Để show tất cả các process mà pm2 đang chạy dùng câu lệnh

pm2 ls

+ Để xóa một process ra khỏi danh sách process

pm2 delete tên_process (tên lấy ở trong pm2 ls)

+ Để ngừng, bắt đầu hoặc khởi động lại một process

https://gist.github.com/nghiahsgs/7825320614e5de786f638e07fda4fdd0

trong đó app là tên của process

 

Leave a Comment