Cách đổi tên file hàng loạt dùng bash script

Có một ngày đẹp trời, hệ thống file thay đổi, bạn được sếp ném vào mặt 5m ảnh, nhiệm vụ của bạn là cần phải đổi tên 5 triệu bức ảnh đó theo 1 cách nhanh và tiện nhất

Có nhiều cách được nghĩ tới, dùng python để lặp or các thứ

Nhưng hôm nay mình sẽ dùng 1 cách khác, đó là dùng bash script

Về cơ bản bash script là ngôn ngữ lập trình chạy trên bash shell của linux

Cụ thể về cú pháp các bạn có thể google, mình chỉ demo đoạn code mẫu mình dùng bash script để đổi tên file hàng loại trên ubuntu server

Code bên dưới

for file in *.html
do
echo "$file"
#doi tnen file html thanh php
#mv -- "$file" "${file%.html}.php"
#doi ten file

# 2 dấu trừ
mv -- "$file" "old_${file}"
done

Leave a Comment