Cách import file sql kích cỡ lớn vào phpmyadmin

Cách 1: Đọc bài cũ

Cách 2: Cho file sql lên trực tiếp vps

Sau đó dùng câu lệnh sau để import sql vào mysql trên vps

mysql -u {db_user_name} -p {db_name} < {db_file_sql path}

Còn trong trường hợp muốn import table và db thì dùng lệnh sau
mysql –user=root web_nghia1 -p < wp_posts.sql

Với windows thì mọi người làm như ảnh sau:

Leave a Comment