Cách import file sql kích cỡ lớn vào phpmyadmin

Cách 1: Đọc bài cũ

Cách 2: Cho file sql lên trực tiếp vps

Sau đó dùng câu lệnh sau để import sql vào mysql trên vps

Còn trong trường hợp muốn import table và db thì dùng lệnh sau
mysql –user=root web_nghia1 -p < wp_posts.sql

Với windows thì mọi người làm như ảnh sau:

2 thoughts on “Cách import file sql kích cỡ lớn vào phpmyadmin”

  1. Trong khi import file cỡ lớn, thi thoảng bị gặp trường hợp
    => Got a packet bigger than ‘max_allowed_packet’ bytes

    Cách fix đó là ở câu lệnh import thêm –max_allowed_packet
    mysql.exe –max_allowed_packet=1000M -u root -p meeyads2 < D:\downloads\meeyads2.sql Bước 2 là thêm 2 biến global trong mysql: set global net_buffer_length=1000000; set global max_allowed_packet=1000000000;

    Reply

Leave a Comment