Cách tăng số lượng kết nối đến mysql

Tình huống : Sau khi bạn set up mysql trên server ubuntu, mọi thứ đều ok khi web bạn nhỏ, ít người dùng. Vào một ngày đẹp trời, web bạn tự nhiên rất nhiều người dùng , đó là dấu hiệu đáng mừng, chỉ có điều web bạn bị sập ngay sau đó. Một trong những nguyên nhân là do mysql của bạn bị quá tải. Vì vậy bài viết này hướng dẫn các bạn tăng số lượng kết nối tối đa trên mysql

Bước 1: Login vào vps và login và mysql dùng câu lệnh sau

mysql -u root -p

Điều password mysql cho user là root

Bước 2: Xem max connections hiện tại của mysql là bao nhiêu dùng câu lệnh sau

show variables like "max_connections"

Bước 3: Thay đổi max_connections trong file my.cnf
Trong command gõ câu lệnh sau

SET GLOBAL max_connections = 350;

Leave a Comment