Cách tạo cron job linux auto reboot

Cuộc sống khó khăn, code bạn quá cùi, thi thoảng vps bị tràn. 1 trong những cách tạm thời đó là auto reset (reboot) vps 30 phút 1 lần

B1: tạo file auto.sh bên trong ghi reboot

B2: liệt kê các cron job

crontab -l

B3: Tạo hoặc sửa cron job

crontab -e

1 2 3 4 5 /path/to/command arg1 arg2

/path/to/command là file sh (ở ví dụ của mk là reboot trong file sh)

(vd */30 * * * * /root/auto_reset.sh)

1 2 3 4 5 là quy ước đặt cron, các bạn có thể xem chi tiết ở đây

https://crontab.guru/every-30-minutes

Leave a Comment