Cách xem youtube tivi trên laptop

Tại sao cần xem youtube tivi trên laptop làm gì

Cái hay của youtube tivi là bạn có thể kết nối điện thoại phát qua nó.

Đầu tiên bạn cầng fake user agent của trình duyệt: Mở dev tool lên => More tool => network condition => dán user agent của tivi vào

Mozilla/5.0(SMART-TV; Linux; Tizen 4.0.0.2) AppleWebkit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/9.2 TV Safari/605.1.15

TIếp theo vào đường link và tận hưởng thôi

https://www.youtube.com/tv#/

tips: để kết nối với điện thoại => vào pần răng cưa cài đặt của youtube tivi, chọn kết nối cùng wifi là được nhé

Leave a Comment