Cách zip và unzip file trên ubuntu

Hello các bạn, khi cần upload ảnh từ máy bạn (local) lên vps, ví dụ mình có 300k ảnh muốn up lên web. Theo cách thông thường, các bạn sẽ scp từ file hoặc cả thư mục. Chỉ có điều, tốc độ upload sẽ rất chậm. Cách thông minh hơn đó là nén file lại, gửi đi, bên nhận sẽ giải nén ra

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn zip và unzip thư mục và file trên ubuntu (trên windows thì dễ rồi 😉 )

1. Đầu tiên cài zip và unzip

sudo apt install zip unzip

2. Sau khi cài thành công, câu lệnh để zip file hoặc 1 thư mục

zip -r filename.zip folder
zip -r filename.zip folder1 folder2
zip -r filename.zip /path/to/folder1 /path/to/file2

Để nén file và có mẩu khẩu, thêm -e vào câu lệnh

zip -r -e data.zip data/

Để xem dung lượng file này là bao nhiêu, ta dùng câu lệnh

du -h data.zip

Tiếp theo tải về bằng cách dùng câu lệnh scp

scp -r root@66.42.58.198:/root/Desktop/images.zip .

3. Câu lệnh unzip như sau

unzip data.zip

Leave a Comment