Cài php.ini để upload file sql lớn lên php admin

Tình hình là nay mình có 1 triệu dữ liệu trên công ty, nhưng mà trên công ty đang làm dỡ, muốn về nhà làm tiếp.

Mình export sql ra rồi cầm về nhà import vào, thế méo nào nó báo như này. Khóc cạn cả nước mắt luôn

Chả nhẽ tối nay lại ngủ sớm, or đi làm thơ

Sau một hồi google, mình đã có cách fix, các bạn tìm file php.ini rồi sửa các tham số thành như sau là ok

Php.ini ở trong thư mục xampp nhé, dùng notepad để sửa file nha

max_execution_time = 3000
max_input_time = 60
memory_limit = 128M
post_max_size = 200M
upload_max_filesize = 200M

Sửa như vậy rồi restart lại apache và sql là xong

Đây là thành quả

Leave a Comment