Cắt lỗ

2021 tôi học được thứ quan trọng nhất đó chính là cắt lỗ. Đây là bài viết cho trader, không dành cho holder.

A/ Trong trading

Trong trading, cắt lỗ là nghệ thuật, người cắt lỗ là nghệ sĩ, kẻ không cắt lỗ là kẻ bảo thủ. Cắt lỗ sẽ giúp bảo vệ tài khoản của bạn kể cả khi thị trường đi xấu nhất. Kẻ cắt lỗ là kẻ thuận theo ý trời, chấp nhận là mình sai. Có một sự thật hiển nhiên là : bạn phải tập chấp nhận sai, bạn mới tìm được cái đúng, mới có thể học hỏi thêm được.

Có 1 lần tôi ko cắt lỗ. Khi bitcoin tăng, tôi dự đoán nó giảm, tôi đã mở 1 lệnh short. Sau đó lệnh short của tôi chạm stop loss, nhưng tôi bảo thủ, vẫn tin là tôi đúng nên đã không cắt lỗ. Kết quả là tôi thua 40% tài khoản.

Một lần khác, lần này chắc tôi thấm thía và trả giá nhiều nhất. Tôi mua beta ở giá 1.7, tôi tự nhủ nếu nó rơi dưới 1.5 sẽ cắt lỗ. Và rồi 1 tuần sau nó xuống 1.4, tôi vẫn kiên quyết mình đúng, thậm chí còn lên plan mua thêm nếu nó rơi về 1.1 (thực sự tôi đã mua thêm khá nhiều ở 1.1, đây là điểm khen cho tôi khi đã đi đúng plan). Giá hiện tại là 0.6. Khoản đầu tư này đã làm tôi thua lỗ khoảng 200m (có thể lên tới 400m), một con số khá lớn và tôi từng tin mình chả bao giờ thua lỗ được. Nhưng không sao, mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt, và con số này tôi vẫn chấp nhận đó là học phí cho 2021.

B/Cắt lỗ có thể áp dụng cho mọi lĩnh vực của đời sống

Tôi có thuê vài nhân viên, sau vài tháng làm việc không hiệu quả, chúng nó cũng lém lỉnh như tôi ngày xưa vậy. Khi nhận được task, tụi nó sẽ tìm cách làm chống đối. Tôi có giao cho tụi nó đi xem ngày 10 tới 20 video rồi tóm tắt lại, thì các cụ ý, chỉ xem vài cái, rồi xem video ngắn thôi cho nhanh. Tôi cũng thông cảm được, vì ngày tôi sinh viên, làm bài tập tôi cũng hay làm kiểu vậy. Tôi đã cắt lỗ hết cả 3 nhân viên ở tháng trước sau 3 tháng đầu tư không hiệu quả.

Vd khác của cắt lỗ trong đời sống, khi bạn sa vào một mối quan hệ độc hại hay 1 mối quan hệ không có kết quả. Nếu bạn tiếc những công sức bạn vun vén cho mối quan hệ đó, nhưng bạn ơi, hãy cắt lỗ đi. Cắt đi rồi mới có mối quan hệ khác tốt hơn.

Vd khác trong thời tam quốc: Gia Cát Lượng vì quyết tâm đánh cho bằng được nước Ngụy dù thực sự kinh tế trong nước có hạn. Nếu như hồi đó ông nhìn lại, cắt lỗ, không cố gắng đem quân ra Kỳ Sơn tới 6 lần (lục xuất Kỳ Sơn) thì lịch sử có thể đã khác. Sau khi cắt lỗ, ông có thể chú tâm xây dựng kinh tế trước khi đem quân đi bắc phạt. Tất nhiên lịch sử không có giá như.

C/ Tương lai

Sau này nữa, nếu mở 1 công ty, hay tạo ra 1 sản phẩm, bạn quên ăn quên ngủ gây dựng vì nó. Bạn chăm bẵm nó như chăm 1 đứa con.Thì bên cạnh việc vạch ra tương lai sáng lạn của sản phẩm, hãy nên tính cả tới trường hợp xấu nhất xảy ra, bạn sẽ làm gì, khi nào thì cắt lỗ, cắt lỗ ở khúc nào

D/ Nghệ thuật

Cắt lỗ xa thì chả có ý nghĩa, cắt lỗ gần quá thì hèn nhát, chưa kịp cho mọi thứ có thời gian. Phải là cắt lỗ vừa đủ (chính là ở các key level).

Cái vừa đủ nó chính là nghệ thuật. Do đó cắt lỗ là 1 nghệ thuật và người cắt lỗ là 1 nghệ sĩ :))

Leave a Comment