Cách xóa các process đang sleep trong mysql server

Khi các bạn sử dụng mysql server 1 thời gian, trong trường hợp có nhiều kết nối đến server, một trong những tình huống bạn hay gặp phải đó là khi show proccesslist, các bạn sẽ thấy có nhiều process đang có trạng thái sleep. Những process này có trang thái sleep vì những clinet … Read more Cách xóa các process đang sleep trong mysql server

Cách xem có bao nhiêu luồng đang kết nối đến mysql server

Một trong những tham số bạn để ý khi cần monitor mysql server đó là hiện tại đang có bao nhiêu người hoặc bao nhiêu luồng kết nối đến mysql server của bạn. Các làm đơn giản, các bạn login vào mysql server, vào phần shell của mysql gõ dòng này ra là được.Chúc các … Read more Cách xem có bao nhiêu luồng đang kết nối đến mysql server

Cách replace chuỗi trong mysql

Bài toán đặt ra là web của mình, đang có 3000 bài có link ảnh đang là localhost/thuthuat. Sau khi mình chuyển tên miền, mình cần update lại tất cả nội dung url từ localhost/thuthuat sang localhost/thuthuat2.   Cách làm thủ công sẽ là vào sql server, sửa url thành thuthuat2 hoặc vào phần sửa bài viết, … Read more Cách replace chuỗi trong mysql

Cách tăng số lượng kết nối đến mysql

Tình huống : Sau khi bạn set up mysql trên server ubuntu, mọi thứ đều ok khi web bạn nhỏ, ít người dùng. Vào một ngày đẹp trời, web bạn tự nhiên rất nhiều người dùng , đó là dấu hiệu đáng mừng, chỉ có điều web bạn bị sập ngay sau đó. Một trong … Read more Cách tăng số lượng kết nối đến mysql

Cách import file sql kích cỡ lớn vào phpmyadmin

Cách 1: Đọc bài cũ Cách 2: Cho file sql lên trực tiếp vps Sau đó dùng câu lệnh sau để import sql vào mysql trên vps View the code on Gist. Còn trong trường hợp muốn import table và db thì dùng lệnh sau mysql –user=root web_nghia1 -p < wp_posts.sql Với windows thì mọi … Read more Cách import file sql kích cỡ lớn vào phpmyadmin

Cách cài đặt cơ sở dữ liệu mysql , php myadmin trên vps ubuntu server và cho phép kết nối mysql từ xa

1. Cài đặt mysql View the code on Gist. 2. Đổi mật khẩu cho root View the code on Gist. Xem status của mysql systemctl status mysql.service # nếu mysql chưa chạy thì dùng câu lệnh sau để kích hoạt “sudo systemctl start mysql” 3.Cài php myadmin View the code on Gist. Trong quá trình … Read more Cách cài đặt cơ sở dữ liệu mysql , php myadmin trên vps ubuntu server và cho phép kết nối mysql từ xa