Cách di chuyển số lượng lớn file giữa 2 thư mục

Các bạn thân mền Cuộc sống nhiều lúc khó khăn quá, khi bạn di chuyển file giữa 2 thư mục và số lượng file là nhỏ, chúng ta dùng lệnh mv là ok View the code on Gist. Nhưng ví dụ khi thư mục test1 có 1 triệu ảnh, ta muốn di chuyển hết số … Read more Cách di chuyển số lượng lớn file giữa 2 thư mục

Cách đổi tên file hàng loạt dùng bash script

Có một ngày đẹp trời, hệ thống file thay đổi, bạn được sếp ném vào mặt 5m ảnh, nhiệm vụ của bạn là cần phải đổi tên 5 triệu bức ảnh đó theo 1 cách nhanh và tiện nhất Có nhiều cách được nghĩ tới, dùng python để lặp or các thứ Nhưng hôm nay … Read more Cách đổi tên file hàng loạt dùng bash script

Cài đặt và sử dụng docker cơ bản trên ubuntu server

Bước 1 : Cài đặt Docker sudo apt update let apt use packages over HTTPS: View the code on Gist. View the code on Gist. Về cơ bản: lệnh này sẽ chạy docker image có tên là hello-world trong máy, nhưng trong máy không có, nó sẽ lên docker hub tìm và pull về Câu … Read more Cài đặt và sử dụng docker cơ bản trên ubuntu server