Cách cài đặt cơ sở dữ liệu mysql , php myadmin trên vps ubuntu server và cho phép kết nối mysql từ xa

1. Cài đặt mysql View the code on Gist. 2. Đổi mật khẩu cho root View the code on Gist. Xem status của mysql systemctl status mysql.service # nếu mysql chưa chạy thì dùng câu lệnh sau để kích hoạt “sudo systemctl start mysql” 3.Cài php myadmin View the code on Gist. Trong quá trình … Read more Cách cài đặt cơ sở dữ liệu mysql , php myadmin trên vps ubuntu server và cho phép kết nối mysql từ xa

1 số câu lệnh thông dụng terminal trong linux

Giới thiệu Ngoài sự độc bá của Microsoft Windows và Mac OS thì vẫn còn đó một hệ điều hành âm thầm phát triển mang theo những đặc trưng riêng, đó chính là Linux Bên dưới là 1 số câu lệnh terminal  cơ bản trong linux trong quá trình mình học, có câu lệnh này mới … Read more 1 số câu lệnh thông dụng terminal trong linux