Cắt lỗ

2021 tôi học được thứ quan trọng nhất đó chính là cắt lỗ. Đây là bài viết cho trader, không dành cho holder. A/ Trong trading Trong trading, cắt lỗ là nghệ thuật, người cắt lỗ là nghệ sĩ, kẻ không cắt lỗ là kẻ bảo thủ. Cắt lỗ sẽ giúp bảo vệ tài khoản … Read more Cắt lỗ

Review sách : “đi tìm lẽ sống” tác giả “Viktor E. Frankl”

Review sách : “đi tìm lẽ sống” tác giả “Viktor E. Frankl” Dẫn nhập Bạn mình vẫn thi thoảng hỏi mình, chiến dịch đọc 52 cuốn sách của cậu tới đâu rồi. Lúc đó tôi chỉ lẳng lặng tắt facebook để đi ngủ. Đơn giản vì năm nay tôi đã từng vạch ra rát nhiều … Read more Review sách : “đi tìm lẽ sống” tác giả “Viktor E. Frankl”