Cách cài đặt cloudfare loại trừ wordpress admin

Hello các bạn, một trong những nguyên nhân khiến cho trang wordpress admin của các bạn chậm là do các bạn cài https cloudfare cho tất cả các trang của wordpress Và cách khắc phục để cho wp admin của bạn nhan hơn đó là dùng cloud fare exclude trang wordpress admin Vào tab page … Read more Cách cài đặt cloudfare loại trừ wordpress admin

Cách cài đặt wp super cache

wp super cache sử dụng phương pháp html cache Đầu tiên bạn cần sửa file wp-config cho phép dùng cache, define(‘WP_CACHE’,true) Sau đó cài plugin wp super cache rồi vào plugin setting nó như các hình bên dưới là được (cứ cái nào recommend thì bật hết lên) Tab easy Tab advanced Tab advanced Tab … Read more Cách cài đặt wp super cache

Cách cài wordpress trên ubuntu server (ubuntu 20) sử dụng lamp

LAMP viết tắt cho Linux, Apache, MySQL và PHP 1. Cài mysql View the code on Gist. 2. Đổi mật khẩu cho root trong mysql View the code on Gist. Xem status của mysql sudo /etc/init.d/mysql status sudo /etc/init.d/mysql start sudo /etc/init.d/mysql stop # nếu mysql chưa chạy thì dùng câu lệnh sau để kích … Read more Cách cài wordpress trên ubuntu server (ubuntu 20) sử dụng lamp