Command line cài đặt teamview, chrome, telegram trên unbuntu

3 phần mềm teamview, chrome, telegram là 3 phần mềm phổ biến và thông dụng trên windows, nhưng khi các bạn chuyển sang dùng ubuntu thì sẽ bỡ ngỡ, không biết cài đặt như thế nào. Mình sẽ ghi command line ở đây, các bạn chỉ việc copy và paste vào terminal unbuntu là xong.

A: Command cài đặt teamview:

b1: Download teamviewer

b2: Thêm teamviewer vào repository

b3: Cài teamviewer qua apt command

b4: Chạy teamviewer
teamviewer

B: Command cài đặt chrome:

b1: Download chrome

b2: Install chrome

Trong quá trình cài đạt, nó có thể hỏi mật khẩu, điền vào là xong nhé.

b3: Tìm chrome trong activities và click vào là khởi động

C: Command cài đặt Telegram:

b1: Thêm telegram vào trong repository

b2: Cài đạt telegram trong apt command

Leave a Comment