Hướng thêm bình luận facebook vào bình luận website

Khi xây 1 website, có rất nhiều tính năng chúng ta cần để tâm. Tính năng thú vị thì nhiều, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm 1 tính năng như thế : thêm comment facebook vào website

Bước 1: tạo appid

Đầu tiên các bạn vào đây để xem all app của mình https://developers.facebook.com/apps/

Sau đó click tạo app mới

Điền tên App bạn muốn tạo rồi bấm tạo

Sau đó các bạn vào setting, điền vài thông tin cơ bản vào

Sau đó copy appid để chuẩn bị cho bước sau

 

Bước 2: Nhúng javascript

Nhúng đoạn này vào header

bạn đọc thay số 261997 thành appid lấy ở bước 1

bạn đọc thay số 100006526419466 thành uid facebook của bạn

<meta property="fb:app_id" content="261997" />
<meta property="fb:admins" content="100006526419466"/>
<!-- Facebook JavaScript SDK -->
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6&appId=261997";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<!-- End Facebook JavaScript SDK -->

Sau đó bạn chèn đoạn code sau vào vị trí bạn muốn hiển thị comment của fb

Trong trường hợp này, mình dùng wordpress, mình sẽ chèn nó vào cuối file comment.php và xóa cmt mặc định của wordpress đi

<?php if( comments_open() ): ?>
<div id="facebook-comments">
<h3 id="reply-title">Bình luận</h3>
<fb:comments href="<?php the_permalink(); ?>" num_posts="5" width="100%"></fb:comments>
</div>
<?php endif; // end comments_open() ?>

 

Kết quả mình thu được

 

các bạn để ý có chỗ công cụ kiểm duyệt ở ảnh trên, các bạn click vào và fb cung cấp cho bạn 1 trang để quản lý các comment ở trên web bạn

Đơn giản các bước vậy thôi, chúc các bạn thành công

Leave a Comment