Khắc phục terminal không lên trong ubuntu 20

Tình huống gặp phải là tự nhiên mình vnc vào server, terminal không hiện lên gì cả, hoảng sợ quá

Sau 1 hồi thì cách khă s phục đó là xóa terminal đi và cài lại :v

Bật terminal lên (từ ssh) rồi gõ 2 câu lệnh xóa và cài mới terminal như sau :

sudo apt remove gnome-terminal
sudo apt install gnome-terminal

Leave a Comment