Mark down cơ bản

mark down là một ngôn ngữ phổ biến

hầu như lập trình viên nào cũng biết, khi viết file readme trên github, ta cũng phải viết bằng mark down.

Khi chạy code trong collan, nó có cell là text, cũng cần viết bằng mark down.

Do tính chất công việc nên mình đã tiếp xúc với nó ở 2 trường hợp như trên, mk chia sẻ tài liệu cho các bạn

thực chất nó dễ lắm, nó giống html nhưng đơn giản hơn nhiều

cheat sheet

https://guides.github.com/pdfs/markdown-cheatsheet-online.pdf

online eidtor

https://dillinger.io

Leave a Comment