Tôi đã chống lại sự trì hoãn bởi làm điều này

Bài viết gốc : https://medium.com/swlh/how-i-beat-procrastination-by-doing-this-1-thing-d63ac1f1af2d

Người dịch : nghiahsgs

Bài dịch thuộc thử thách của nghĩa : mỗi ngày một bài dịch tiếng anh

Sự trì hoãn bắt đầu từ khi nền văn minh bắt đầu

Các nhân vật lịch sử như Herodotus, Leonardo Da Vinci, Pablo Picasso, Benjamin Franklin, Eleanor Roosevelt, and hàng trăm người khác nói về sự trì hoãn là kẻ thù của kết quả như thế nào

Một trong những câu châm ngôn tôi thích về sự trì hoãn của Abraham Lincoln:

“Bạn không thể thoát khỏi trách nghiệm của ngày mai bằng cách trốn trách nó hôm nay.”

Điều lạ về sự trì hoãn là chúng ta điều biết nó độc hại. Ai thực sự thích chạy xa khỏi trách nhiệm ? Không ai tự hào khi làm điều đó. Tôi cũng không. Nhưng sự trì hoãn đã làm câu chuyện của cuộc đời tôi.

Khi bạn trì hoãn, bạn cảm thấy tốt hơn trong thời gian ngắn nhưng nó làm khổ bạn trong thời gian dài.

Nó không sự sự là vấn đề tại sao bạn trì hoãn. Một vài người thích áp lực của dealines. Một vài người sợ thất bại nên họ để nó đến tận lúc cuối mới làm.

Một thứ tất các các người trì hoãn có điểm chung đó là sự trì hoãn có 1 cái giá

Cái này được trích dẫn ở nghien cứ này, được công bố trong tạp chí American Psychological Society (tâm lý xã hội mỹ) , bởi Dimane Tice và Roy Baumeister thảo luận cái giá của trì hoãn. Nó liên quan đến :

  • Sự trầm cảm, thất vọng
  • Niềm tin phi lý
  • Lòng tự trọng thấp
  • Lo lắng
  • Stress

Sự trì hoãn không phải là hành vi ứng xử vô hại. Nó là dấu hiệu của khả năng tự điều chỉnh kém. Các nhà nghiên cứu thạm chí so sánh sự trì hoãn với rượu và lạm dụng thuốc kích thích. Điều này nghiêm trọng. Và tôi đã trải nghiệm điều này trong nhiều năm.

Nó có thể đợi

Những năm sau đó tôi ra khỏi trường đại học và cũng đấu tranh trong bắt đầu và hoàn thành công việc. Sự trì hoãn là một thói quen lẻn vào hệ thống của bạn.

Nó không là cái gì đó bạn có thể dễ dàng lắc. Tất cả thời gian tôi có ý tưởng hoặc mục đích, tôi bắt đầu bắt đầu, nhưng dọc theo cách này, tất cả mọi thứ đi sai. Tôi bắt đầu bắt đầu hoàn toàn hỗn loạn.

Sự xao nhãng, ý tưởng khác, cơ hội khác, thất bại, sự nói chuyện tiêu cực, etc, … có thể đi vào cách này. Và kết quả luôn giống nhau : Bạn sẽ không bao giờ làm xong được cái gì

Với tôi, chìa khóa tìm từ nghiên cứu của Diamnna Tice và Roy Baumeister là như này :

“Bằng chứng hiện tại gợi ý rằng sự trì hoãn thích bản thân họ hơn làm việc tại công việc được giao, cho đến khi sự trỗi dậy áp lực của deadline bắt họ phải làm việc. Ở cái nhìn này, sự trì hoãn có thể lấy được từ sự thiếu điều chỉnh bản thân và do đó sự phụ thuộc vào áp lực bên ngoài ép họ làm việc

Sự tự điều chỉnh bản thân, tự điều khiển, ý chí, là tất cả những thứ chúng ta đánh giá quá cao. Chúng ta nghĩ “Yeah, tôi sẽ viết tiểu thuyết trong 3 tuần”

Trong tâm trí chúng ta, chúng ta là thiên tài và có tâm trí mạnh mẽ. Nhưng khi công việc đến, chúng ta chạy.

Nếu chúng ta là người trì hoãn, chúng ta không thể giúp nhưng trì hoãn công việc. Và đó là đúng cho các công việc nhỏ và to.

Chắc chắn, mọi người sợ bước ra ngoài vùng an toàn – đó là tại sao chúng ta gọi đó là vùng an toàn. Nó cần sự dũng cảm để tạo bước di chuyển lớn.

Nhưng tôi chắc chắn rằng nó không lấy bất cứ sự dũng cảm nào để hoàn thành công việc nhỏ giống như thanh toán hóa đơn, in ra cái gì đó cho giám đốc của bạn, đóng thuế

Sự thật là: Sự trì hoãn không có gì để làm với những cá bạn đang cố gắng làm – nhỏ hoặc to, nó có thể đợi. Nó luôn luôn đợi, đúng chứ ?

Với tôi, hoàn thành công việc, đi như sau:

Trách “Độ dốc” bởi loại bỏ tất cả những thứ xao nhãng

Nó đến ở khoảng khắc giữa bắt đầu và kết thúc của công việc – Tôi gọi là là độ dốc của sự trì hoãn – khi bạn trong 1 sự trì hoãn. Và đó chính xác là khoảng khắc bạn từ bỏ để hiệu suất hơn.

Bạn bắt đầu làm việc, bạn phấn khích, bạn tập trung, nhưng sau đó, sau 1 thời gian, bạn nghĩ : để tôi đọc vài tin tức trong vài giây

Nó luôn bắt đầu với chỉ làm 1 thứ (link đến video của tôi trên youtube về chống lại sự trì hoãn)

Sau đó, bạn nghĩ : tôi có thể ổn nếu xem 1 tập của game of thrones. Sau đó 1 video trên youtube và sau đó lại 1 video khác. Sau đó là lướt 1 ít instagrak. Và tiếp theo.
Nó luôn luôn kết thúc với 1 tiếng nổ trong não bạn “Đây là lần cuối tôi lãng phí thồi gian”

NÓ đúng.

Vậy, nếu bạn muốn trách tất cả những thứ đó, đơn giản đừng dính vào bất cứ 1 sự xao nhãng nào. Bây giờ, ý tưởng trở nên đơn giản, nhưng thực hiện không phải việc dễ dàng. Nó là khó để ko dính vào.

Chúng ta thường đánh giá cao ý chí của chúng ta. Chúng ta nghĩ chúng ta có thể kháng cự tất cả các xao nhãng. Không may, chúng ta không mạnh mẽ như thế. Nếu bạn nhận ra, chúng ta đã đi trước 99% dân số. Bởi vì hầu hết mọi người không nhận ra.

Nếu bạn muốn ngừng sự trì hoãn, bạn cần đánh loại trừ tất cả mọi thứ làm xao nhãng bạn. Bạn phải tạo cuộc sống của bạn dễ hơn cho bạn chứ không phải khó hơn

Cuối cùng, đây là 1 sự thật về sự trì hoãn là : Không cái gì có thể giúp bạn nếu bạn không có tự lái bản thân từ bên trong.

Bây giờ là thời gian để làm việc nào

Leave a Comment