TOOL AUTO TẠO ACC ZINGME.VN V1.0 (NOT PASS CAPCHA)

Cái tool này mình làm cũng lâu rồi nay tiện có vài bạn xin mình pub lên web luôn cũng là để câu traffic =)))
Mô tả: Tool giúp việc tạo acc zing đơn giản hơn bao giờ hết bỏ qua việc phải nhập 1 số thông tin bắt buộc
Nhược điểm: vẫn phải nhập capcha
Tương lai v2.0 sẽ pass capcha như sẽ ko public lên blog :v
Download tại đây https://drive.google.com/file/d/0ByfVcU2G0nDCUklySTJBeHdrb00/view
Có mã nguồn (autoit) bên dười cho bạn nào muốn vọc =))) (Lưu ý tải thêm _httprequest.au3 để chạy )

Leave a Comment